Home >> News

ส่งมอบสติกเกอร์สำหรับคัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID -19 ให้กับโรงพยาบาลศิริราช
17/03/2020
บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบสติกเกอร์สำหรับคัดกรองผู้ติดเชื้อในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับโรงพยาบาลศิริราช ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้โรงพยาบาลมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นในการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อก่อนเข้ารับบริการ โดยใช้สติกเกอร์เพื่อติดระบุผู้ตรวจคัดกรองในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสำดวกในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง และธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม จึงได้ดำเนินการจัดพิมพ์สติกเกอร์จำนวน 200,000 ดวง ส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลศิริราช โดยมี รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนรับมอบ บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ช่วงวิกฤติการระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้ขอส่งมอบกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานที่ร่วมแรงร่วมใจต่อสู้กับวิกฤตในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน
News and other activities
16/01/2023
Plus Tech, a subsidiary of Sabuy Group, delivers limited edition electrified train tickets for the Red Line.
Plus Tech, a subsidiary of Sabuy Group, delivers limited edition electrified train tickets for the Red Line.
07/02/2023
Plus Tech has closed a big deal in the beginning of the year 2023 by bidding for a contract to produce 3.3 million BAAC ATM cards.
Plus Tech has closed a big deal in the beginning of the year 2023 by bidding for a contract to produce 3.3 million BAAC ATM cards.
21/12/2022
Sustainability Disclosure Award in 2023
Sustainability Disclosure Award in 2023