รางวัลแห่งคุณภาพ

หน้าหลัก >> เกี่ยวกับเรา >> รางวัลแห่งคุณภาพ

รางวัลแห่งคุณภาพ
ปี 2562
รางวัล “Rising Star Sustainability Excellence” SET AWARDS 2019
รางวัล “Rising Star Sustainability Excellence” SET AWARDS 2019
ปี 2557
รางวัล “บริษัทให้ความสำคัญและดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม” CSRI Recognition 2014
รางวัล “บริษัทให้ความสำคัญและดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม” CSRI Recognition 2014
ปี 2556
รางวัล “บริษัทให้ความสำคัญและดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม” CSRI Recognition 2013
รางวัล “บริษัทให้ความสำคัญและดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม” CSRI Recognition 2013
รางวัล “Outstanding Corporate Social Responsibility Awards Set market capitalization of less than THB2 bln.” SET AWARDS 2013
รางวัล “Outstanding Corporate Social Responsibility Awards Set market capitalization of less than THB2 bln.” SET AWARDS 2013
ปี 2555
รางวัล “สถานประกอบการของท่านได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 2555” กระทรวงอุตสาหกรรม
รางวัล “สถานประกอบการของท่านได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 2555” กระทรวงอุตสาหกรรม
รางวัล “3Rs โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ของเสียประจำปีงบประมาณ 2555” กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รางวัล “3Rs โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ของเสียประจำปีงบประมาณ 2555” กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รางวัล “โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสียประจำปีงบประมาณ 2555” กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รางวัล “โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสียประจำปีงบประมาณ 2555” กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รางวัล “Rising Star” CSRI Recognition 2012
รางวัล “Rising Star” CSRI Recognition 2012
ปี 2554
รางวัล “ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 2554” กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รางวัล “ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 2554” กรมโรงงานอุตสาหกรรม