หน้าหลัก >> ผลิตภัณฑ์ >> Technology Product

เพราะความปลอดภัยเป็นสิ่ง สำคัญ จึงเกิดนวัตกรรม เพื่อรองรับขั้นสูง

ป้องกันการปลอมแปลงเพื่อการทำธุรกรรมและการยืนยันตัวตนที่รัดกุมขั้นสูง ให้ชีวิตประจำวันมีความ ปลอดภัยมากกว่าเดิม จึงเกิดการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่
Fingerprint Card
เพิ่มความปลอดภัยและรัดกุมให้กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น จึงเกิด นวัตกรรมในรูปแบบ Fingerprint Card ด้วยการใช้งานแบบ สแกนลายนิ้วมือ ยืนยันตัวตนในการใช้บัตร
Dynamic CVV
CVV (Card Verification Value) เลข 3 ตัว บนหลังบัตร ที่ เปลี่ยนแปลงตัวเลขทุกครั้งที่มีการใช้งาน เพื่อเป็นการระบุยืนยันตัวตนการ ทำธุรกรรมของผู้ที่ถือบัตร ให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ที่ใช้งานมากยิ่งขึ้น