หน้าหลัก >> ผลิตภัณฑ์ >> NFC Business Card

Plus Tech ไม่หยุดพัฒนาที่จะ มองหาสิ่งใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์ กับยุคสมัยใหม่

นามบัตรรูปแบบใหม่ ที่สามารถเป็นมากกว่านามบัตร มาพร้อมกับฟังก์ชั่นที่หลากหลายตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า ที่ต้องการความสะดวกสบายครบจบภายในบัตรเดียว นอกจากนี้ยังสามารถเก็บความประทับใจทางภาพถ่าย, วิดีโอ หรือ การค้าขาย Sale Toolkit ตามฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้งานเลือกสรร
NFC BUSINESS CARD
ในธุรกิจที่ขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วนามบัตรจึงเป็นสิ่ง จำเป็นที่จะทำให้ผู้ใช้งานสะดวกในการติดต่อได้ดีขึ้น ด้วยเทคโนโลยี Near Field Communication (NFC) ไม่ต้องพิมพ์นามบัตรหลายใบ เพียงแค่พก บัตรใบเดียวข้อมูลของผู้ที่ต้องการสื่อสารจะอยู่ใน สมาร์ทโฟนทันที