หน้าหลัก >> ผลิตภัณฑ์ >> Smart Card

จากประสบการณ์ยาวนาน 40 ปี การันตีได้ถึงความชำนาญและความ เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตบัตร

เรามีทั้งสมาร์ทการ์ดแบบสัมผัส (contact smart card) และ สมาร์ทการ์ดแบบไร้สัมผัส (contactless smart card) ภายในบัตรสมาร์ทการ์ดมีการฝังชิปที่สามารถบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เพียงแค่จัดเก็บ ข้อมูลเท่านั้น แต่ยังสามารถเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลในหน่วยความจำของชิปผ่านช่องทางที่ปลอดภัย ผ่านการรับรองจาก ISO : 27001 : 2013 , ISO : 9001 : 2015 และ PDPA (Personal Data Protection Act)
Employee Smart Card
บัตรพนักงานสำหรับยุค Digital Transformation
ตอบโจทย์องค์กรหรือธุรกิจที่ต้องการบัตรอัจฉริยะใช้งาน แบบครบวงจร เพียงแค่พกบัตรใบเดียวสามารถใช้งาน ร่วมกับระบบ Smart Factory, Smart Canteen, Smart Office, Smart Education และเสริมอีกหลาก หลายคุณสมบัติ ตามความต้องการขององค์กร
Food Court Card
บัตรใช้แทนเงินสดในศูนย์อาหาร
สามารถกำหนดโปรโมชั่น, จัดสรรเปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้าแต่ละ ร้านค้า และตรวจสอบยอดเงินและ Data ยอดขายเมนูต่างๆแบบรายวัน
Transportation Card
บัตรรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟฟ้า BTS
Plus Tech คือผู้นำรายแรกผลิตบัตรโดยสาร เราเป็นผู้พัฒนา และผลิตบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินรายแรกของประเทศไทย และบัตร รถไฟฟ้า BTS ประเภท Thin Card เป็นรายแรกอีกเช่นกัน
ID Card
บัตรระบุตัวตนประจำตัวส่วนบุคคล
เพื่อใช้ในสังกัดงานราชการ หน่วยงาน หรือสถาบันองค์กรต่างๆ ในบัตร สามารถแสดงข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล สามารถเสริมคุณสมบัติพิเศษในใช้ งานร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย