เกี่ยวกับเรา

หน้าหลัก >> เกี่ยวกับเรา

ภาพรวมบริษัท
ปี 2521
บริษัทได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง The British Printing and Communication Corporation (กลุ่มผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป) และธนาคารพาณิชย์ไทย 4 แห่งคือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเอเชีย และธนาคารไทยทนุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิมพ์เอกสารป้องกันการปลอมแปลง เช็ค ตราสารสำคัญทางการเงิน รวมทั้งแบบฟอร์มต่างๆ ของธนาคาร
ปี 2525
ธนาคารพาณิชย์ไทยอีก 4 ธนาคารได้เข้าร่วมลงทุนคือ ธนาคารศรีนคร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สหธนาคาร และธนาคารทหารไทย
ปี 2532
บริษัทได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงการต่างประเทศให้เป็นผู้พิมพ์หนังสือเดินทางของประเทศไทย
ปี 2535
พัฒนาโรงงานเข้าสู่การผลิตบัตรพลาสติกที่ทันสมัยเช่น บัตร เอ.ที.เอ็ม บัตรเครดิต และ Smart Card
ปี 2538
บริษัทได้จดทะเบียนเป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศในปีเดียวกันนี้ บริษัทยังได้เป็นผู้พิมพ์ตราไปรษณียากรให้กับการสื่อสารแห่งประเทศไทย
ปี 2539
เริ่มการซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2540
เริ่มผลิตมีการผลิตบัตร Contactless Card ,พิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล และเริ่มฝ่ายส่งออก (Export)
ปี 2542
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และเป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลกในการผลิต Contactless Smart Card
ปี 2547
ได้รับอนุมัติจาก VISA ให้บริษัทสามารถผลิตและบันทึกข้อมูลเฉพาะลงชิพของบัตรวีซ่ารุ่นใหม่
ปี 2548
บริษัทได้รับอนุมัติจาก VISA และ MASTERCARD ให้เป็นผู้ผลิตบัตรเครดิตรุ่นใหม่ EMV (Euro-pay MasterCard-VISA)
ปี 2549
ขยายตลาดต่างประเทศและได้รับความไว้วางใจจากธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศให้เป็นผู้ผลิตบัตร EMV
ปี 2551
พัฒนาระบบการชำระเงินครบวงจรผ่านบัตรอัจฉริยะ ให้มหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองไทย
ปี 2553
เป็นโรงพิมพ์แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 และมาตรฐาน CWA (Cen Workshop Agreements) 14641:2009
ปี 2555
ได้รับรางวัล CSRI Recognition ประเภท Rising Star จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้รับรางวัลโรงงานที่มีการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs Award, Zero Waste to Landfill และ CSR – DIW Continuous Award ประจำปี 2555 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปี 2556
เพิ่มบริการใหม่ภายใต้แบรนด์ Infozafe ซึ่งเป็นบริการจัดเก็บและทำลายเอกสารสำคัญ
ปี 2557
ได้รับรางวัล TPM Excellence Award Category A จาก Japan Institute of Plant Maintenance(JIPM) ประเทศญี่ปุ่น
ปี 2560
ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 การสร้างวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2561
ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment : THIS หรือหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรรับรอง “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561” Innovation Thailand Expo 2018 โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ปี 2562
ได้รับรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Rising Star
จับมือกับกสิกร ผลิตบัตรเดบิต โปรเจ็ค Blackpink x Kbank
ปี 2563
รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THIS) หรือ หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4
ปี 2564
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ได้รับรางวัล รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) ประจำปี 2564
พัฒนาจากนามบัตรพลาสติก เป็นนามบัตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี NFC
ปี 2565
เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
พัฒนา บัตรพนักงานให้เป็น Smart Card
ได้รับรางวัล รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) ประจำปี 2565
ผลิตบัตรโดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และออกแบบ Limited Edition ลายใหม่