คณะผู้บริหารบริษัท

หน้าหลัก >> เกี่ยวกับเรา >> คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารบริษัท
Wirach Morakotkarn
นายวิรัช มรกตกาล
ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Rattapon Techavichit
นายรัฐพล เตชะวิจิตร
ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี
Kasarn Piyapimook
นายกษาณฑ์ ปิยาภิมุข
ตำแหน่ง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานผลิตพัฒนาคุณภาพ ขายและการตลาด
Kannika Suwanta
นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณทา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายงานบัญชีและการเงิน
Nongnuch Wongsuwan
นางสาวน้องนุช วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง
หัวหน้าสายงานทรัพยากรมนุษย์