หน้าหลัก >> ผลิตภัณฑ์ >> Our Services

Our Services

Card Design Service
เพราะ Plus Tech เล็งเห็นถึงความสำคัญในการออกแบบบัตร เพื่อสร้างความแตกต่างและโดดเด่นให้กับบัตรของผู้ใช้งาน อีกทั้งเป็นการช่วย เพิ่มยอดขายและเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์ได้อย่างดียิ่งขึ้น สร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ต่อสินค้าตามที่ต้องการ
Perso
บริการลงข้อมูลลงบนบัตร
  • DOD
  • Surface
  • Emboss
  • Picture
Packing & Delivery
บริการ Packing Card Carrier และบรรจุใส่ซอง ส่งตรงถึงลูกค้า
Inventory Management
บริหารคงคลัง Stock Card รับฝากบัตร เอกสารต่างๆชั่วคราว