หน้าหลัก >> ผลิตภัณฑ์ >> Member Card

เพื่อการสื่อสารทางการตลาด ได้ดีมากยิ่งขึ้น

บัตรสมาชิกคือหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดสำคัญที่สามารถสร้างความภักดีต่อแบรนด์ สื่อสารให้ทางลูกค้า ได้รับรู้ถึงข่าวสาร รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้ง
Payment Card
Payment Card บัตรที่ผู้ออกบัตร (Issuer) ออก ให้แก่ลูกค้าผู้ทำสัญญาสินเชื่อ (Card Holder) ซึ่ง ประโยชน์ที่ผู้ถือบัตรจะได้รับมีหลายประการ ใช้เพื่อ ชำระค่าสินเชื่อ, ผ่อนสินค้า และสามารถรับสิทธิ ประโยชน์อื่นๆ ตามรายการส่งเสริมการขายอีกด้วย
Loyalty Card
เป็นบัตรสมาชิกที่สามารถบันทึกเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อเป็นฐานข้อมูลนำไป วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าที่มาใช้บริการ อีกทั้งยังสามารถ แลกสิทธิพิเศษหรือสะสมคะแนนต่างๆ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นยอดขายเสริม สร้างฐานลูกค้าต่อยอดให้กับธุรกิจ