หน้าหลัก >> ผลิตภัณฑ์ >> Banking Card

Banking Card
Plus Tech เป็นบริษัทแห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิตบัตรเครดิต (Visa & Master Card) โดยให้บริการในรูปแบบบัตร เดบิต (Debit Card) และบัตรเครดิต (Credit Card) ภายในบัตร EMV มีการฝังแผงวงจรขนาดเล็ก (Micro Chip) สำหรับ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ใช้งาน อีกทั้งภายในชิปมีหน่วยความจำและหน่วยประมวลผลที่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่าง ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมั่นและวางใจในมาตรฐานความคุณภาพระดับสากล อาทิเช่น Visa & Master Card, UnionPay, JCB, AMEX และ Thai Standard

– ตัวอย่างการ์ด –
Property
>>
Contact, Dual-interface chips
>>
ISO 7816, ISO 14443 Type A/B and ISO18000 card interfaces standard compliant
>>
VISA, MasterCard, JCB, China Union Pay, AMEX, TBCC
>>
Memory size 16Kbytes
>>
Debit / Credit application
>>
Compatible with your application and market environment (Java, Native OS cards)
Technic
>>
Hot stamp
>>
Metal core Card
>>
PETG Card
>>
Transparent Card
>>
Color Edge
>>
Colored core Card
>>
Curve Card
>>
Customized Hologram
>>
Glitter Card
>>
Thermochromics Card
>>
Heavy Card
>>
Biodegradable PVC Card
>>
Crystal Card
>>
Optical variable ink that
>>
Hololam Card
changes colors
>>
Fragrance Card
>>
Metal Hologram Card
>>
Laminate tactile
(Metal Sticker Card)