Categories
ข่าวสาร

Sustainability Disclosure ประจำปี 2564

Sustainability Disclosure ประจำปี 2564
บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ในปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์ บริษัทได้รับรางวัล รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure) ประจำปี 2564 บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) จึงเป็นหนึ่งในองค์กร ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเป็นธรรม ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยดีเสมอมา จนกระทั่งบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) สามารถได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้ได้รับรางวัล การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) โดยคุณสุบัญชา สาครเจริญ ผู้จัดการด้านประกันคุณภาพและพัฒนาระบบ ตัวแทนผู้รับมอบรางวัล ดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ฯ
Categories
ข่าวสาร

Sustainability Disclosure ประจำปี 2564

Sustainability Disclosure Award 2021
บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ในปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์ บริษัทได้รับรางวัล รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure) ประจำปี 2564 บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) จึงเป็นหนึ่งในองค์กร ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเป็นธรรม ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยดีเสมอมา จนกระทั่งบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) สามารถได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้ได้รับรางวัล การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) โดยคุณสุบัญชา สาครเจริญ ผู้จัดการด้านประกันคุณภาพและพัฒนาระบบ ตัวแทนผู้รับมอบรางวัล ดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ฯ
Categories
ข่าวสาร

นำเสนอข้อมูลในงาน Opportunity Day

บริษัทร่วมนำเสนอข้อมูลในงาน Opportunity Day ประกาศผลประกอบการปี 2562 มีรายได้จากการขายและให้บริการ 1,107.81 ล้านบาท กำไร 132.51 ล้านบาท
คุณณฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) หรือ TBSP พร้อมด้วยคุณอำนาจ บุญขวัญ (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด และคุณบุษกร ระดมสุทธิกุล (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลในงาน Opportunity Day ประกาศผลประกอบการประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทน ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยผลการดำเนินงานปี 2562 TBSP มีรายได้จากการขายและให้บริการ 1,107.81 ล้านบาท กำไร 132.51 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2563 โต 10-12% ปัจจุบันมีงานในมือ (Backlog) อยู่ที่ 800-900 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ พร้อมเดินหน้าขยายงานพิมพ์ซีเคียวริตี้ควบคู่กับการผลักดันธุรกิจด้านดิจิทัล โซลูชั่นอย่างครบวงจร สื่อที่นำข่าวประชาสัมพันธ์ไปเผยแพร่ วันที่ 2-3 มีนาคม 2563 (Online จำนวน 8 สื่อ และหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 สื่อ) ได้แก่ efinancethai.com Hoonisnide Mitihoon.com InfoQuest Newswit ThaiPr.NET thailandpress bluechipthai และ หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น
Categories
ข่าวสาร

มอบหน้ากากกันละอองให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัทฯ ได้มอบหน้ากากกันละออง (Face Shields) จำนวน 1,000 ชุด
บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) หรือ TBSP ผู้ดำเนินธุรกิจการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอย่างครบวงจร ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความห่วงใยในสุขภาพของบุคคลากรทางแพทย์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถพร้อมรับมือและป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ บริษัทฯ ได้มอบหน้ากากกันละออง (Face Shields) จำนวน 1,000 ชุด ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีคุณศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ (กลาง) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านการบริการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนในการรับมอบ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด เมื่อเร็ว ๆ นี้
Categories
ข่าวสาร

มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน และทุนสหกรณ์

บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานระดับปฏิบัติการ และระดับบังคับบัญชา ประจำปี
บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานระดับปฏิบัติการ และระดับบังคับบัญชา โดยคุณณฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะจัดการ พนักงาน และบุตรพนักงานเข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาให้กับพนักงานและครอบครัว ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย บริษัทได้สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานมาตั้งแต่ปี 2556 มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยแบ่งทุนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา (อาชีวศึกษาและปริญญาตรี) จำนวน 26 ทุน รวมทั้งสิ้น 229,000 บาท และสหกรณ์ออมทรัพย์ ไทยบริติช จำกัด ยังได้ร่วมสนับสนุนมอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท โดยรวมตลอดทั้งโครงการได้มอบทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับบุตรหลานพนักงานแล้ว 146 คน รวมทั้งสิ้น 1,183,000 บาท
Categories
ข่าวสาร

TBSP จัดงาน Innovation Day 2019

บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) จัดงาน Innovation Day 2019 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ภายใต้ธีมงาน TBSP UNLOCK STEP TOWARDS THE FUTURE โดยมีนายณฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล กรรมการผู้จัดการ เป็นประธาน ณ โรงงานปู่เจ้าสมิงพราย วันที่ 9 ธันวาคม และ โรงงานบางปู วันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา
บรรยากาศภายในงานมีการมอบรางวัลให้กับพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ รางวัล Fit & Firm , รางวัล Energy Saving , รางวัล Suggestion , รางวัล Safety Award , รางวัลขวัญใจ JH/KK/SCM และจัดกิจกรรมให้พนักงานจำนวนมากเข้าร่วมสนุกลุ้นรางวัลจากบูธต่างๆ อาทิ Adapt to Survive (ปรับเปลี่ยนก้าวทันเทคโนโลยี) , Safety Full (ปลอดภัย เต็ม เต็ม) , The trusted of Innovation Product (ผลิตงานมั่นใจ สร้างความปลอดภัย(ข้อมูล) ให้ล้ำ) , Sustainable Development Moving forward (ยึดมั่นธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) นอกจากนี้พนักงานยังได้ร่วมลุ้นรางวัล Lucky draw และลุ้นรับของรางวัลกว่า 200 รางวัล พร้อมเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ในยุตดิจิตัลและวิสัยทัศน์ของบริษัทเพื่อปลดล็อคทุกข้อจำกัดและมุ่งสู่การพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกัน
Categories
ข่าวสาร

ส่งมอบสติกเกอร์สำหรับคัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID -19 ให้กับโรงพยาบาลศิริราช

บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบสติกเกอร์สำหรับคัดกรองผู้ติดเชื้อในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับโรงพยาบาลศิริราช ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้โรงพยาบาลมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นในการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อก่อนเข้ารับบริการ โดยใช้สติกเกอร์เพื่อติดระบุผู้ตรวจคัดกรองในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสำดวกในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง และธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม จึงได้ดำเนินการจัดพิมพ์สติกเกอร์จำนวน 200,000 ดวง ส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลศิริราช โดยมี รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนรับมอบ บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ช่วงวิกฤติการระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้ขอส่งมอบกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานที่ร่วมแรงร่วมใจต่อสู้กับวิกฤตในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน
Categories
ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศกิจกรรม SWOPMART Roadshow Festival

ภาพบรรยากาศกิจกรรม SWOPMART Roadshow Festival ที่ทางทีม SWOPMART และ partner ได้จัดขึ้น ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา