หน้าหลัก >> ข่าวสาร

Sustainability Disclosure ประจำปี 2564
17/08/2021
Sustainability Disclosure ประจำปี 2564
บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ในปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์ บริษัทได้รับรางวัล รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure) ประจำปี 2564 บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) จึงเป็นหนึ่งในองค์กร ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเป็นธรรม ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยดีเสมอมา จนกระทั่งบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) สามารถได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้ได้รับรางวัล การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) โดยคุณสุบัญชา สาครเจริญ ผู้จัดการด้านประกันคุณภาพและพัฒนาระบบ ตัวแทนผู้รับมอบรางวัล ดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ฯ
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ
04/01/2024
Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2566
Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2566
04/12/2023
ลุ้นรับโชคใหญ่ งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี
แตะบัตรปั๊บ ลุ้นรับโชคใหญ่ งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่า 170,000 บาท
01/12/2023
สั่งจองบัตรที่ระลึกงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี
100 ปีมีครั้งเดียว มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการครอบครองบัตรที่ระลึกงานวันกาชาด 100 ปี ได้ง่ายๆ เพียงสแกน QR Code