หน้าหลัก >> ผลิตภัณฑ์ >> Technology Product >> Dynamic CVV

Dynamic CVV
CVV (Card Verification Value) เลข 3 ตัว บนหลังบัตร ที่เปลี่ยนแปลงตัวเลขทุกครั้งที่มีการใช้งาน เพื่อเป็นการ ระบุยืนยันตัวตนการทำธุรกรรมรูปแบบต่าง ๆ ของผู้ที่ถือบัตรเปรียบเสมือนเลขประจำตัวของบัตรเครดิต ให้มีความ ปลอดภัยแก่ผู้ที่ใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยตัวเลข CVV จะส่งข้อมูล One Time Password เพื่อทำการยืนยันตัวตน เป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรดึงข้อมูลส่วนตัว หรือทุจริตกับเจ้าของบัตร

– ตัวอย่างหลังบัตร –