หน้าหลัก >> ผลิตภัณฑ์ >> Technology Product >> Fingerprint Card

Plus Tech ไม่เพียงแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตบัตร แต่ยังให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยในการ ใช้บัตร โดยมุ่งเน้นแนวทางที่ทันสมัยในโลกที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ อย่างเต็มรูปแบบ

Fingerprint Card
เพิ่มความปลอดภัยและรัดกุมให้กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นจึงเกิดนวัตกรรมในรูปแบบ Fingerprint ด้วยการใช้งานแบบสแกนลายนิ้ว มือยืนยันตัวตนในการใช้บัตรทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อไม่ให้บุคคลอื่นปลอมแปลงลายนิ้วมือที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลได้
บัตรชำระเงินแบบไบโอเมตริก ช่วยให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของการชำระเงินแบบไม่ต้องสัมผัสด้วยลายนิ้วมือได้ ไม่เพียง แต่อำนวยความสะดวกในกระบวนการชำระเงินที่จุดชำระเงินเท่านั้น แต่ยังทำให้ชีวิตประจำวันมีความปลอดภัยมากขึ้นป้องกัน การปลอมแปลงลายนิ้วมือ