หน้าหลัก >> ผลิตภัณฑ์ >> Smart Card >> Food Court

บัตรใช้แทนเงินสดในศูนย์อาหาร
สามารถกำหนดโปรโมชั่น จัดสรรเปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้าแต่ละร้านค้า และตรวจสอบยอดเงินและ Data ยอดขายเมนู ต่างๆแบบรายวัน

– ตัวอย่างการ์ด –
Property
>>
PVC
>>
Barcode / QR code
>>
MIFARE Classic และ Plus ขนาดหน่วยความจำ 1Kbyte หรือ 4Kbyte
>>
DESFire ประเภท EV1 EV2 EV3
>>
รองรับ High frequency (HF) หรือ Ultra high frequency (UHF)
>>
พิมพ์ 4 สี ด้านหน้า / พิมพ์ 1-2 สี ด้านหลัง
>>
การบันทึกข้อมูลลงใน Microchip (Personalization)
Technic
>>
Spot UV
>>
Hot stamp
>>
Laminate tactile
>>
Transparent Card
>>
Hololam Card
>>
Colored core Card
>>
Thermochromics Card
>>
Biodegradable PVC Card
>>
Optical variable ink