หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย, มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
04/07/2022

บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย, มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อแสดงว่าเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงโอกาสงานและอาชีพในภูมิลำเนา มีรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเอง อีกทั้งเป็นองค์กรที่สนับสนุนการเข้าถึงโอกาสและอาชีพของคนพิการ ส่งเสริมให้มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดี

โดยนายสมชาย กิตติคุณศิริ เป็นตัวแทนในการรับใบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ
04/01/2024
Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2566
Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2566
04/12/2023
ลุ้นรับโชคใหญ่ งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี
แตะบัตรปั๊บ ลุ้นรับโชคใหญ่ งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่า 170,000 บาท
01/12/2023
สั่งจองบัตรที่ระลึกงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี
100 ปีมีครั้งเดียว มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการครอบครองบัตรที่ระลึกงานวันกาชาด 100 ปี ได้ง่ายๆ เพียงสแกน QR Code