หน้าหลัก >> ผลิตภัณฑ์ >> Specialty Card >> Innovation Card

Innovation Card
นวัตกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดการผลิตบัตรที่มีเทคนิคที่ซับซ้อน เป็นการพัฒนารูปแบบบัตรตามความ ต้องการที่หลากหลายของลูกค้าให้กับ Event หรือ โปรเจ็ค ต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจหรือองค์กร

– บัตร Crystal Card –
– บัตร Colour Edge –
– บัตร Ir Box –
Technic
>>
Ir Box
>>
LED Card
>>
Hot stamp
>>
Color Edge
>>
PETG Card
>>
Curve Card
>>
Glitter Card
>>
Heavy Card
>>
Crystal Card
>>
Texture Card
>>
Hololam Card
>>
Brush Hololam
>>
Fragrance Card
>>
Laminate tactile
>>
Metal core Card
>>
Transparent Card
>>
Colored core Card
>>
Customized Hologram
>>
Thermochromics Card
>>
Biodegradable PVC Card
>>
Optical variable ink that changes colors
>>
Metal Hologram Card (Metal Sticker Card)