หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ลุ้นรับโชคใหญ่ งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี
04/12/2023

ของรางวัล

 1. เครื่องกรองน้ำ รุ่น RO Beyond จำนวน 1 เครื่อง 22,900 บาท
 2. เครื่องกรองน้ำ รุ่น UV Alkaline จำนวน 4 เครื่อง 67,600
 3. เครื่องฟอกอากาศ รุ่น Airry Flow (CADR-250 m/h) จำนวน 3 เครื่อง 20,970
 4. เครื่องฟอกอากาศ รุ่น Airry Car + แผ่น Airry Fresh จำนวน 2 เครื่อง 7,980
 5. ทองคำ 1 บาท 1 รางวัล 34,050 บาท
 6. ทองคำ 1 สลึง 2 รางวัล 17,576 บาท
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 171,076 บาท

การใช้บัตร

 1. บัตรใบนี้เป็นบัตรที่ระลึกงานกาชาดครบรอบ 100 ปี พร้อมลุ้นรับทองคำและของรางวัลอื่นๆ มี 2 รูปแบบ
  1.1 บัตรเดี่ยว ราคาใบละ 50 บาท
  1.2 แบบ Souvenir Set ราคา Set ละ 399 บาท ( มี 4 ใบ )
  ทั้ง 2 รูปแบบสามารถเติมเงินในบัตรตามที่ต้องการ เพื่อใช้จ่ายซื้ออาหารและเครื่องดื่มภายในงาน
 2. แตะบัตร เพื่อใช้ชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม กับร้านค้าที่ร่วมรายการ
 3. มูลค่าเงินในบัตรสามารถใช้ในงานกาชาด 100 ปี ได้ตั้งแต่ วันที่ 8 -18 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
 4. มูลค่าเงินที่เติมในบัตรส่วนที่เหลือ ไม่สามารถแลกเงินคืนได้ โดยจะบริจาคเงินให้กับสภากาชาดทั้งหมด
 5. บัตรใบนี้ใช้จ่ายได้เฉพาะในงานกาชาด 100 ปี เท่านั้น และใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 6. ทุกๆการใช้จ่ายบัตรภายในงานจะได้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลเพิ่ม ตามจำนวนครั้งที่มีการทำการซื้อ จากร้านที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขในการรับรางวัล

 1. ผู้ที่ถูกรางวัล ต้องนำบัตรที่มีหมายเลขที่ถูกรางวัล มาแสดงเพื่อยืนยันในการรับสิทธิ์ (ต้องเป็นบัตรตัวจริง ที่มีหมายเลขตรงกับที่ประกาศ
  ว่าถูกรางวัลเท่านั้น)
 2. สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 – จนถึง 31 มีนาคม 2567 ณ. บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด(มหาชน)
  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. ในวันจันทร์- วันศุกร์ เปโทร. 02-754-2650, 02-183-2776
 3. หากพ้นเวลาที่กำหนดในการรับรางวัล จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการรับรางวัล ของรางวัลทั้งหมด จะส่งบริจาคให้กับสภากาชาด

หมายเหตุ พนักงานบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับของรางวัล

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ
04/01/2024
Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2566
Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2566
04/12/2023
ลุ้นรับโชคใหญ่ งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี
แตะบัตรปั๊บ ลุ้นรับโชคใหญ่ งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่า 170,000 บาท
01/12/2023
สั่งจองบัตรที่ระลึกงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี
100 ปีมีครั้งเดียว มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการครอบครองบัตรที่ระลึกงานวันกาชาด 100 ปี ได้ง่ายๆ เพียงสแกน QR Code