หน้าหลัก >> ข่าวสาร

PTECH ตอกย้ำศักยภาพธุรกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งพนักงานสอบใบอนุญาตในโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
24/04/2023
Plustech ITPE

บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTECH หนึ่งในเครือบมจ. สบาย เทคโนโลยี ส่งพนักงานสอบใบอนุญาตในโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีตอกย้ำศักยภาพธุรกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมรับประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) และโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคผลิตและบริการ ซึ่งในปีนี้มีพนักงาน PTECH สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ ITPE จำนวน 7 คน โดยมี ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. เป็นประธานในการมอบมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร CC ชั้น 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต(CFA) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

คุณกษาณฑ์ ปิยาภิมุข หัวหน้าสายงานขายและการตลาด และ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวว่า เรามีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้พนักงานสอบใบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) เพื่อยกระดับบุคลากรด้าน IT ให้มีความพร้อมและผลักดันศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชาชีพไอทีให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างโอกาสที่เท่าเทียม โดยเฉพาะด้านการศึกษาและฝีมือแรงงาน ซึ่งบุคลากรที่สอบผ่านในโครงการมาตรฐานวิชาชีพไอทีจะมีโอกาสเข้าสู่สังคมสารสนเทศและประกอบวิชาชีพได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษาพื้นฐาน นอกจากนี้หน่วยงานยังสามารถใช้มาตรฐานการสอบเป็นเกณฑ์ในการประกันความสามารถในการทำงาน และการปรับตำแหน่งงานภายในองค์กร นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ มีความต้องการส่งนักศึกษาฝึกงานมาที่บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) และ บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

โดยผลการสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) มีพนักงาน PTECH หนึ่งในเครือเครือบมจ. สบาย เทคโนโลยี สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) จำนวน 3 7 คน พร้อมรับประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) เเละโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคผลิตและบริการ โดยมี ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. เป็นประธานในการมอบมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

PTECH ผู้นำในการยกระดับการให้บริการบัตรครบวงจรและโซลูชั่นการชำระเงิน ระดับประเทศ ด้วยระบบบัตรที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากลในทิศทางที่มุ่งไปสู่ Digital Platform มากขึ้นและจะทำให้ทุกๆ ชุมชนสามารถเข้าถึงการใช้บริการต่างๆ ผ่านวิธีอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ
04/01/2024
Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2566
Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2566
04/12/2023
ลุ้นรับโชคใหญ่ งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี
แตะบัตรปั๊บ ลุ้นรับโชคใหญ่ งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่า 170,000 บาท
01/12/2023
สั่งจองบัตรที่ระลึกงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี
100 ปีมีครั้งเดียว มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการครอบครองบัตรที่ระลึกงานวันกาชาด 100 ปี ได้ง่ายๆ เพียงสแกน QR Code