หน้าหลัก >> ติดต่อเรา >> ร่วมงานกับเรา

Purchasing officer

คุณสมบัติ
 • การศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขา (ไม่ระบุ)
 • ประสบการณ์ : 2-5 ปี ทางด้าน Import Shipping, การจัดซื้อต่างประเทศ, D365
 • ความรู้ทางภาษา : สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ : Microsoft Office
 • คุณสมบัติพิเศษ : กระบวนการ Import shipping, รู้พิกัดศุลกากร
 • สามารถปฏิบัติงานที่ Plus Tech สำนักงานใหญ่ ซ.วัดสวนส้ม ได้ (ห่างจาก BTS ปู่เจ้า ประมาณ 3 กิโลเมตร)
รายละเอียดงาน
 • รับผิดชอบในการจัดหา และออกใบสั่งซื้อสินค้าประเภทวัตถุดิบ, วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ต่างประเทศ, งาน Outsource และงานระบบ IT
 • รับผิดชอบในการออกเอกสารงานจัดซื้อและงาน Operation ของ VDP
 • รับผิดชอบงานเคลียร์สินค้านำเข้า
 • รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ ISO 9001
 • ประเมินผู้ขายตามคู่มือ ISO 9001 ในส่วนที่รับผิดชอบการสั่งซื้อ