หน้าหลัก >> ติดต่อเรา >> ร่วมงานกับเรา

System Anlayst

คุณสมบัติ
 • การศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ : 1-2 ปี ทางด้าน Programmer
 • ความรู้ทางภาษา : สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ : Microsoft Office, OOP, MVC, .NET freamwork, Web, MS Server, No SQL
 • คุณสมบัติพิเศษ : มีประสบการณ์ SA/Product Owner, Data science/Data Analytic
 • สามารถปฏิบัติงานที่ Plus Tech สำนักงานใหญ่ ซ.วัดสวนส้ม ได้ (ห่างจาก BTS ปู่เจ้า ประมาณ 3 กิโลเมตร)
รายละเอียดงาน
 • พัฒนา, ปรับปรุง, ทดสอบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสนับสนุนระบบงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเป้าหมายของบริษัท
 • ศึกษารายละเอียดงานตามความต้องการของลูกค้าที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบงาน ตลอดจนจัดทำเอกสาร User Manual, ใบส่งมอบงาน
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
 • ทบทวน/ปรับปรุงโปรแกรม เพื่อให้ระบบได้พัฒนาขึ้นใหม่ถูกนำมาใช้แทนระบบเดิม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ให้คำแนะนำ/สนับสนุนทางด้านพัฒนาโปรแกรมและบริการ เพื่อให้ระบบดำเนินไปได้ตามเป้าหมาย
 • ปฏิบัติและสนับสนุนการดำเนินการตาม เป้าหมาย นโยบาย ขั้นตอน วิธีการทำงาน ข้อกำหนด ของบริษัท
 • ศึกษา ติดตาม ความรู้เทคโนโลยี และนำมาถ่ายทอดให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลความลับ ข้อมูลพัฒนาโปรแกรม ข้อมูลระบบงานลูกค้า