หน้าหลัก >> ผลิตภัณฑ์ >> Top Up Card >> Top Up Card

Top Up Card
ปัจจุบันบัตรเติมเงินมีหลากหลายรูปแบบ ไม่เพียงแต่เติมเงินเท่านั้น แต่เป็นการนำหมึกขูด (Scratch off Card) มาใช้เพื่อปิดบังข้อมูลในสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการ อาทิเช่น ฉลากรางวัล, รหัสในล็อตเตอร์รี่, รหัสเพื่อเติมเงินและจ่ายเงิน หรือ บัตรสำหรับกิจกรรม Education ที่สามารถนำบัตรที่แนบไว้กับหนังสือ ขูดรหัสเพื่อนำไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ ถือเป็นการส่งเสริมการขายสร้างมูลค่าเพื่อการโปรโมทสินค้า

– ตัวอย่างการ์ด –
Property
>>
PVC
>>
Barcode / QR code
>>
MIFARE Classic และ Plus ขนาดหน่วยความจำ 1Kbyte หรือ 4Kbyte
>>
DESFire ประเภท EV1 EV2 EV3
>>
รองรับ High frequency (HF) หรือ Ultra high frequency (UHF)
>>
พิมพ์ 4 สี ด้านหน้า / พิมพ์ 1-2 สี ด้านหลัง
>>
การบันทึกข้อมูลลงใน Microchip (Personalization)
Technic
>>
Spot UV
>>
Hot stamp
>>
Laminate tactile
>>
Transparent Card
>>
Hololam Card
>>
Colored core Card
>>
Thermochromics Card
>>
Biodegradable PVC Card
>>
Optical variable ink