ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ระบบลำเลียงวัสดุทุกชนิด เช่น สายพานลำเลียง, ลูกกลิ้งลำเลียง, โซ่ลำเลียง ที่ใช้ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ, Conveyor, Roller, Belt, Chain, Overhead, ออกแบบ, ลูกกลิ้ง, คอนเวเยอร์, ลำเลียง, สายพาน, บริษัท พลาสเทคคอนเวเยอร์ จำกัด
 
Copyright © 2009 Plustech Conveyor & Engineering Co., Ltd. All rights reserved.
Powered by :