หน้าหลัก >> ผลิตภัณฑ์ >> Specialty Card >> Eco-Friendly Card

Eco-Friendly Card
Plus Tech เล็งเห็นถึงความสำคัญ และตระหนักถึงปัญหาที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดการกับขยะพลาสติก จํานวนมหาศาล จึงเกิดการพัฒนาบัตรด้วยวัสดุจากธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผนวกนวัตกรรมให้สอดคล้อง กับเทรนด์โลกสมัยใหม่

– ตัวอย่างการ์ด –
ปัจจุบัน Plus Tech ร่วมกันหา Solution ต่างๆ ตระหนักถึงความรับผิดชอบมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบัตรพีวีซีที่สามารถ ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด
Polylactic acid (PLA) เป็นสารทดแทนพลาสติกที่ยั่งยืน ซึ่งทําจากทรัพยากรชีวภาพทดแทนพลาสติกจาก ปิโตรเคมี ช่วยลดผลกระทบในการใช้บัตรพีวีซีที่สร้างจำนวนขยะพลาสติกจำนวนมากและไม่จําเป็น เนื่องจากสามารถ ย่อยสลายได้เร็วกว่าพลาสติก PVC หลายเท่าตัว เมื่อ PVC ที่ถูกใช้แล้ว เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจะกลายเป็นขยะที่ใช้ เวลาในการย่อยสลายนานหลายร้อยปี เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะส่งผลต่อระบบสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อย จึงขอยืนหยัด ในการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคให้หันมาสนใจผลิตภัณฑ์สีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคต และสร้างกระบวนการหมุนเวียนตั้งแต่ผลิตไปจนตลอดช่วงชีวิตและหมุนเวียนคืนสู่ ธรรมชาติ อีกทั้ง Eco-Friendly Card ยังสามารถใช้ได้ทุกรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ ทั้งในรูปแบบทางธุรกรรมหรือ ไม่ใช่ในทางธุรกรรม