Categories
ข่าวสาร

Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2566

สถาบันไทยพัฒน์ จัดพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure ประจำปี 2566

บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure) ประจำปี 2566

บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเป็นธรรม ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยดีเสมอมา จนกระทั่งบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) สามารถได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC)

Categories
ข่าวสาร

ลุ้นรับโชคใหญ่ งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี

ของรางวัล

 1. เครื่องกรองน้ำ รุ่น RO Beyond จำนวน 1 เครื่อง 22,900 บาท
 2. เครื่องกรองน้ำ รุ่น UV Alkaline จำนวน 4 เครื่อง 67,600
 3. เครื่องฟอกอากาศ รุ่น Airry Flow (CADR-250 m/h) จำนวน 3 เครื่อง 20,970
 4. เครื่องฟอกอากาศ รุ่น Airry Car + แผ่น Airry Fresh จำนวน 2 เครื่อง 7,980
 5. ทองคำ 1 บาท 1 รางวัล 34,050 บาท
 6. ทองคำ 1 สลึง 2 รางวัล 17,576 บาท
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 171,076 บาท

การใช้บัตร

 1. บัตรใบนี้เป็นบัตรที่ระลึกงานกาชาดครบรอบ 100 ปี พร้อมลุ้นรับทองคำและของรางวัลอื่นๆ มี 2 รูปแบบ
  1.1 บัตรเดี่ยว ราคาใบละ 50 บาท
  1.2 แบบ Souvenir Set ราคา Set ละ 399 บาท ( มี 4 ใบ )
  ทั้ง 2 รูปแบบสามารถเติมเงินในบัตรตามที่ต้องการ เพื่อใช้จ่ายซื้ออาหารและเครื่องดื่มภายในงาน
 2. แตะบัตร เพื่อใช้ชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม กับร้านค้าที่ร่วมรายการ
 3. มูลค่าเงินในบัตรสามารถใช้ในงานกาชาด 100 ปี ได้ตั้งแต่ วันที่ 8 -18 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
 4. มูลค่าเงินที่เติมในบัตรส่วนที่เหลือ ไม่สามารถแลกเงินคืนได้ โดยจะบริจาคเงินให้กับสภากาชาดทั้งหมด
 5. บัตรใบนี้ใช้จ่ายได้เฉพาะในงานกาชาด 100 ปี เท่านั้น และใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 6. ทุกๆการใช้จ่ายบัตรภายในงานจะได้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลเพิ่ม ตามจำนวนครั้งที่มีการทำการซื้อ จากร้านที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขในการรับรางวัล

 1. ผู้ที่ถูกรางวัล ต้องนำบัตรที่มีหมายเลขที่ถูกรางวัล มาแสดงเพื่อยืนยันในการรับสิทธิ์ (ต้องเป็นบัตรตัวจริง ที่มีหมายเลขตรงกับที่ประกาศ
  ว่าถูกรางวัลเท่านั้น)
 2. สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 – จนถึง 31 มีนาคม 2567 ณ. บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด(มหาชน)
  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. ในวันจันทร์- วันศุกร์ เปโทร. 02-754-2650, 02-183-2776
 3. หากพ้นเวลาที่กำหนดในการรับรางวัล จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการรับรางวัล ของรางวัลทั้งหมด จะส่งบริจาคให้กับสภากาชาด

หมายเหตุ พนักงานบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับของรางวัล

Categories
ข่าวสาร

สั่งจองบัตรที่ระลึกงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี

“100 ปีมีครั้งเดียว มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการครอบครองบัตรที่ระลึกงานวันกาชาด 100 ปี ได้ง่ายๆ เพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปสั่งซื้อที่ https://shop.plustech.co.th/ ทุกการสั่งซื้อของท่านจะได้ร่วมบริจาคให้กับสภากาชาดไทย ยิ่งซื้อมาก ยิ่งได้ร่วมบริจาคมาก”

Categories
ข่าวสาร

พลัส เทคฯ ในเครือสบายฯ เชิญชวน เที่ยวงานกาชาด ๒๕๖๖ พร้อมซื้อบัตรที่ระลึกงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี

บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTECH ในเครือกลุ่มบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  จัดทำบัตรที่ระลึกงานกาชาดเพื่อเฉลิมฉลอง วันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้ #RedCrossFairCenturyOfCharity ภายใต้คอนเซ็ปต์ “กาลก่อน • กาลนี้ • กาลหน้า” สำราญใจในวันวานสู่งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี  พร้อมเชิญชวนประชาชนซื้อบัตรที่ระลึกงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย บริจาคให้กับสภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๘ -๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น. ณ สวนลุมพินี

นายวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลัสเทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTECH และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานพาณิชย์และการลงทุน บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY กล่าวว่า “บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTECH ในเครือกลุ่มบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  มีความยินดีอย่างยิ่งที่เข้าร่วมจัดงานและจัดทำบัตรที่ระลึกงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้ #RedCrossFairCenturyOfCharity เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระงานกาชาดครบ ๑๐๐.ปี นอกจากจะใช้เป็นบัตรที่ระลึกสำหรับการสะสม พร้อมลุ้นรับของรางวัล บัตรนี้เมื่อนำมาเติมเงินภายในงานกาชาด ยังสามารถใช้เป็นบัตรแทนเงินสด เพื่อใช้จ่ายซื้ออาหารและเครื่องดื่มภายในงานผ่านระบบฟู้ดคอร์ทชั้นนำจาก บริษัท สบาย โซลูชั่นส์ จำกัดในเครือสบายฯ ได้อีกด้วย ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่ง หลังหักค่าใช้จ่าย ทาง พลัส เทคฯ ในเครือกลุ่มบริษัทสบายฯ จะนำบริจาคให้กับสภากาชาดไทย บำรุงสภากาชาดไทยอีกด้วย

บัตรที่ระลึกงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี ผลิตและจัดจำหน่าย โดยพลัส เทคฯ ในเครือกลุ่มบริษัทสบายฯ มีการจัดทำ ๒ รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ ๑ บัตรเดี่ยว ราคาใบละ ๕๐ บาท ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ จากสถานที่เริ่มแรกของประวัติศาสตร์ การจัดงานกาชาด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นำมาร้อยเรียงให้อยู่บนบัตรที่ระลึกงานวันกาชาดครบรอบ ๑๐๐ ปี

รูปแบบที่ ๒ Souvenir Set  ราคาเซ็ทละ ๓๙๙ บาท มีจำนวน ๔ ใบ พร้อมกับอัลบั้ม ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ โดยนำสถานที่จัดงานกาชาดในแต่ละยุคแต่ละสมัย มาร้อยเรียง เพื่อรำลึกถึงสถานที่จัดงานกาชาดในอดีต และความสำคัญ พร้อมทั้งประวัติของแต่ละสถานที่

โดยบัตรทั้ง ๒ รูปแบบสามารถเติมเงินในบัตรตามที่ต้องการ เพื่อชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม กับร้านค้าที่ร่วมรายการและใช้จ่ายได้เฉพาะในงานกาชาด ๑๐๐ ปี เท่านั้น ซึ่งทุกๆ การใช้จ่ายบัตรภายในงานจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลเพิ่มตามจำนวนครั้งที่มีการทำการใช้จ่าย  โดยของรางวัล อาทิเช่น ทองคำและของรางวัลอื่นๆในเครือกลุ่มสบาย มูลค่ากว่า ๑๗๐,๐๐๐ บาท อีกด้วย

ผู้ที่สนใจบัตรที่ระลึกงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี สามารถสั่งซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ทางออนไลน์ Link : https://shop.plustech.co.th/ และที่จุดจำหน่ายบัตร ทั้งหมด  ๑๑ จุด ภายในงานกาชาด ณ สวนลุมพินี

เที่ยวสนุกสุขใจ ได้กุศล เที่ยวงานวันกาชาด…ที่สวนลุมพินี ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๖ เวลา๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น.

บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTECH ผู้ผลิตบัตรสำหรับ องค์กรและธุรกิจชั้นนำนานกว่า ๔๐ ปีทั้ง ให้บริการบัตรครบวงจรและโซลูชั่นการชําระเงิน เป็นผู้นําระดับประเทศในการดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายบัตร การให้บริการลงข้อมูล พร้อมโซลูชั่นต่างๆ ครบวงจร ให้แก่สถาบันการเงินและกลุ่มลูกค้าต่างๆ ที่ใช้ประโยชน์จากระบบสมาชิก การเก็บข้อมูล การยืนยันตัวตน การชําระเงินที่ประยุกต์ใช้ร่วมกับบัตร ด้วยระบบบัตรที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล ที่มีโชลูชั่นที่หลากหลาย ให้ทั้งลูกค้าองค์กร SME และบุคคลทั่วไป

Categories
ข่าวสาร

วิ่งเพื่อการกุศล “BAAC Charity Run’2nd 2023”

ธ.ก.ส. ก้าวสู่ปีที่ 58 ประสบความสำเร็จอย่างงดงามด้วยยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 ราย  “BAAC Charity Run 2nd 2023” ซึ่งรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจำนวนกว่า 2.1 ล้านบาท นำไปสมทบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานเกษตรกรผ่านมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนักวิ่งไทยและต่างประเทศกว่า 4,000 คน รวมทั้งบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTECH ซึ่งทาง PTECH ได้รับเกียรติจาก คุณเชษฐา แหล่ป้อง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

Categories
ข่าวสาร

CAC Certification Ceremony 2023 : Success Story For Sustainability

CAC Certification Ceremony 2023 : Success Story For Sustainability

บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ผ่านการรับรองการต่ออายุครั้งที่ 1 จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย COLLECTIVE ACTION AGAINST CORRUPTION (CAC) โดยได้เข้าร่วมงานมอบประกาศนียบัตรให้กับบริษัทที่ผ่านการรับรองในไตรมาสที่ 3 และ 4 ประจำปี 2565 ในงาน CAC Certification Ceremony 2023 : Success Story For Sustainability ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพฯ (Queen Sirikit National Convention Center)  ระหว่างเวลา 12.00 – 16.30 น.

Categories
ข่าวสาร

ประกาศแจ้งเตือนมิจฉาชีพ

เนื่องด้วย ทางบมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) ได้ตรวจสอบพบว่าปัจจุบันมีมิจฉาชีพได้ทำการนำเอาภาพผู้บริหาร มาใช้ประกอบการหลอกลวงโดยการโฆษณาผ่านทางโซเชียลมีเดียเฟสบุค และสื่อโซเชียลต่างๆ เพื่อให้มีการเข้าร่วมกลุ่มทางแชท แอพพลิเคชั่นต่างๆ อาทิ โอเพ้นแชท (Openchat) และชักชวนให้ลงทุน กู้เงิน ซื้อกองทุนรวม เพื่อรับเงินปันผลสูง เข้าถือหุ้น หรือเปิดรับสมัครเทรดหุ้น โดยแอบอ้างชื่อบริษัท ภาพกิจการ ภาพผู้บริหารของบริษัท ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย และทำให้มีผู้ถูกหลอกลวงและได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าบริษัท ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจดังกล่าว พร้อมขอย้ำว่า บริษัท ไม่มีระบบวิธีการเชิญชวนลงทุนในลักษณะนี้อย่างแน่นอน และการลงทุนต่างๆ ต้องผ่านกลไกตลาดหลักทรัพย์ที่ถูกต้องเท่านั้น

ในการนี้ บริษัทขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ที่ช่วยกันรายงานพฤติกรรมหลอกลวงให้กับบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอเชิญชวนให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อป้องปรามอาชญากรรมทางสื่อออนไลน์ โดยบริษัทยังคงติดตามและจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้แอบอ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแอบอ้างชื่อบริษัท ภาพกิจการ/ผู้บริหารและตราสัญลักษณ์ของบริษัทมาใช้กระทำความผิด อย่างถึงที่สุด

ท้ายนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น การดำเนินการใดๆ ต้องสร้างความเชื่อถือและความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนควรมีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และ สบาย เทคโนโลยี ขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเชิญชวนลงทุนผ่านเพจโซเชียลมีเดียดังกล่าว ขอให้ประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล

 หรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถสอบถามได้ที่ สบาย คอลเซ็นเตอร์ โทร. 02-009-0500 หรือ www.sabuytech.com

Categories
ข่าวสาร

PTECH ตอกย้ำศักยภาพธุรกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งพนักงานสอบใบอนุญาตในโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

Plustech ITPE

บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTECH หนึ่งในเครือบมจ. สบาย เทคโนโลยี ส่งพนักงานสอบใบอนุญาตในโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีตอกย้ำศักยภาพธุรกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมรับประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) และโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคผลิตและบริการ ซึ่งในปีนี้มีพนักงาน PTECH สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ ITPE จำนวน 7 คน โดยมี ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. เป็นประธานในการมอบมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร CC ชั้น 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต(CFA) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

คุณกษาณฑ์ ปิยาภิมุข หัวหน้าสายงานขายและการตลาด และ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวว่า เรามีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้พนักงานสอบใบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) เพื่อยกระดับบุคลากรด้าน IT ให้มีความพร้อมและผลักดันศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชาชีพไอทีให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างโอกาสที่เท่าเทียม โดยเฉพาะด้านการศึกษาและฝีมือแรงงาน ซึ่งบุคลากรที่สอบผ่านในโครงการมาตรฐานวิชาชีพไอทีจะมีโอกาสเข้าสู่สังคมสารสนเทศและประกอบวิชาชีพได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษาพื้นฐาน นอกจากนี้หน่วยงานยังสามารถใช้มาตรฐานการสอบเป็นเกณฑ์ในการประกันความสามารถในการทำงาน และการปรับตำแหน่งงานภายในองค์กร นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ มีความต้องการส่งนักศึกษาฝึกงานมาที่บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) และ บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

โดยผลการสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) มีพนักงาน PTECH หนึ่งในเครือเครือบมจ. สบาย เทคโนโลยี สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) จำนวน 3 7 คน พร้อมรับประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) เเละโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคผลิตและบริการ โดยมี ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. เป็นประธานในการมอบมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

PTECH ผู้นำในการยกระดับการให้บริการบัตรครบวงจรและโซลูชั่นการชำระเงิน ระดับประเทศ ด้วยระบบบัตรที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากลในทิศทางที่มุ่งไปสู่ Digital Platform มากขึ้นและจะทำให้ทุกๆ ชุมชนสามารถเข้าถึงการใช้บริการต่างๆ ผ่านวิธีอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายยิ่งขึ้น